Péter-Pál napi sokadalom 2024

Péter-Pál napi sokadalom 2024

Az aratás kezdetét jelentő Péter-Pál napja évszázadok óta nagy ünnep volt a földműves parasztság körében. Ekkor derült ki, hogy megérett-e a megélhetést biztosító gabona, és hogy elegendő lesz-e a termés a családnak. Az ünnep egyben hálaadás is a búzáért, az életért, ahogyan a magot régen hívták. Ezen a napon vette kezdetét az év legnehezebb munkája, az erőt próbáló aratás. Zengővárkonyban Péter-Pál napi sokadalommal köszöntjük ezt a napot, s várjuk a kézműveskedni, szalmázni vágyókat a Tájház udvarára.